Mẫu Hồ Sơ

1 bộ hồ sơ bao gồm 4 phần:
– Kiến Trúc
– Nội Thất
– Kết Cấu
– Điện Nước

Kiến Trúc

A-1.01
A-1.02
A-1.03
A-1.04
A-1.05
A-1.06
A-1.07
A-1.08
A-2.01
A-2.02
A-2.03
A-2.04
A-2.05
A-3.01
A-3.02
A-4.01
A-5.01
A-5.02
A-5.03
A-5.04
A-5.05
A-6.01
A-6.02
A-6.03
A-7.01
A-7.02
A-7.03
A-8.01
A-8.02
A-8.03
A-9.01
A-9.02
A-9.03
A-9.04
A-9.05
A-9.06
A-9.07
A-9.08
A-9.09
A-9.10
A-9.11
A-9.12
A-9.13

Nội Thất

A THANH - DONG NAI - NOI THAT GYM
A THANH - DONG NAI - NOI THAT GYM1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT GYM2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT GYM3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT GYM4
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-BEP AN
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-BEP 1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-BEP 2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-BEP 3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-BEP 4
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-KARAOKE
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-KARAOKE1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-KARAOKE2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-KARAOKE3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-KARAOKE5
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-Model.jpg3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-Model.jpg2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-Model.jpg4
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-Model.jpg5
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-Model.jpg6
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-MPHONG NGU MASTER 1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-MPHONG NGU MASTER 4
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-MPHONG NGU MASTER 5
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-MPHONG NGU MASTER
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-MPHONG NGU MASTER 2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHOG NGU 1 1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHOG NGU 1 4
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHOG NGU 1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHOG NGU 1 2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG KHACH1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG KHACH
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-MPHONG NGU MASTER 3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE GAI
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU 5
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU 5 3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU 5 1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU 5.4
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU 5 2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE GAI1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE GAI2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE GAI3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE GAI4
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE TRAI
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG SHC
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE TRAI1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE TRAI2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG NGU BE TRAI3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG SHC1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG SHC3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG THO1
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG THO
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG THO3
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG THO2
A THANH - DONG NAI - NOI THAT-PHONG SHC2

Kết Cấu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Điện Nước

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18